file1

درباره ما

موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر یکی از مراکز پژوهشی دانشگاه تهران و وابسته به پردیس هنرهای زیبا است. این موسسه تا کنون انجام فعالیت های بسیاری در زمینه های فرهنگی و پژوهشی را در کارنامه خود دارد. نشر و تالیف کتب در زمینه های گوناگون معماری و شهری، انجام طرح های پژوهشی مهم در سطح کشور و انجام طرح های موضوعی و موضعی طرح جامع شهری از فعالیت های این موسسه می باشد. از مهمترین فعالیت های این موسسه می توان به ثبت ملی خیابان ولی عصر و همچنین طرح پیاده راه سازی خیابان لاله زار تهران اشاره داشت که مطالعات و انجام طرح در این موسسه انجام شد.

Subscribe to موسسه پژوهشی فرهنگ و هنر دانشگاه تهران RSS